2 verdige vinnere av Nyskapingsprisen "Den frie tanke" 2018

Publisert: 6. November, 2018

Under BM-dagen på NTNU ble den prestisjetunge Nyskapingsprisen fra Dr.techn.Olav Olsen delt ut. Vi gratulerer årets to to vinnere, Marie Elisassen og Åshild Huseby, begge studenter ved institutt for arkitektur og teknologi.  Prisen tildeles for deres arbeid med å fremme parametrisk modellering og digital arbeidsflyt i prosjektering av konstruksjoner. Juryen har blant annet trukket frem at dette er en oppgave som sterkt bidrar til digitaliseringen av prosjekteringen. 

OM PRISEN:

Dr.techn.Olav Olsens nyskapingspris for studenter ved NTNU til fremme av utradisjonelle konstruksjoner, og løsninger, kreativt design, faglig dyktighet og kvalitet. "Prisen skal oppmuntre til utvikling av kreative mennesker, som gjennom sin ingeniørkunst, gjerne med utradisjonelle konstruksjoner, løsninger og tverrfaglig samarbeid, kan bidra til å forme vår fremtid på en god måte"

 

Foto: Byggeindustrien