Bærum kommune planlegger nytt svømmeanlegg på Rud

Publisert: 8. November, 2018

NCC og NUNO Arkitektur er tildelt kontrakt på utvikling og bygging av et nytt svømmeanlegg på Rud i Bærum. Et av NCC sine satsningsområder er svømmehaller, og selskapet kan etterhvert vise til en omfattende referanseliste for svømmeanlegg.  Dr.techn.Olav Olsen vil i prosjektet ha ansvar for prosjektering av bærende konstruksjoner og fundamentering.  I tett samarbeid med arkitekt og utvikler vil vi se på muligheter for alternative bæresystem.


Bærum kommune ønsker å gjøre svømmeanlegget på Rud til et av Norges mest klima- og energivennlige svømmeanlegg, og det blir Norges første BREEAM-sertifiserte svømmeanlegg. Dette innebærer blant annet 30 prosent lavere energiforbruk sammenlignet med tilsvarende bygg, passivhus-standard og en gjenvinningsgrad på overskuddsmaterialer på over 90 prosent. I tillegg skal byggeprosjektet følge NCCs eget kontrollregime kalt «Bærekraftig byggeplass».  Anlegget er tenkt å være åpent for publikum fra sommeren 2021.

Bærum kommune har tatt forbehold om politisk godkjenning før igangsetting. Saken skal behandles i kommunestyret innen utgangen av november 2018.


Se mer her: Pressemelding NCC

Illustrasjon: NCC/NUNO Arkitektur