Bruk av avanserte fototeknikker for tilstandskartlegging og skanning

Publisert: 31. October, 2018

Dr.techn.Olav Olsen ved Simon Bjønness holdt innlegg med tittelen «avanserte fototeknikker» ved Vassdragsteknisk forum (region sør-øst). Foredraget beskrev bruk av bilder, illustrasjoner, 360 graders panoramaer og 3D-modeller for tilstandsvurdering, oppmåling og dokumentasjon.

Beskrivelse av erfaringer fra arbeid på dammer og kraftverk den siste tiden som er overførbare til alle bransjer. Disse verktøyene gjør at man på en bedre måte kan dokumentere tilstand og beskrive effekter og analyser.