Dr.techn.Olav Olsen og Norconsult får fjordkrysningsoppdrag

Publisert: 11. November, 2018

Kryssingen er en del av fergefri E39 og ligger på strekningen Stord – Os. Den planlagte flytebrua på 5 kilometer blir verdens lengste. Arbeidet utføres på oppdrag av Statens vegvesen region vest og innebærer å videreutvikle og dokumentere fire definerte brualternativer. Konseptutredningen vil være underlag for Statens vegvesens endelige beslutning om valg av bruløsning.

"Vi har samlet et svært kompetent team som vil jobbe tett sammen frem til august 2019 og forhåpentligvis videre. Vi har mange ideer til hvordan vi sammen med Vegvesenet kan redusere prosjektkostnadene, og samtidig oppnå en robust og sikker konstruksjon", sier oppdragsleder Kolbjørn Høyland i Dr.techn. Olav Olsen.

Oppdraget innebærer at Norconsult, Dr.techn. Olav Olsen og underkonsulenter med spesiell kompetanse skal utrede fire ulike alternativer for en flytebro over Bjørnafjorden sør for Bergen. Kontrakten har en ramme på 40.000 timer, og Statens Vegvesen har opsjon på videre forprosjekt.

Les mer i pressemeldingen til Norconsult

 

På bilde fra venstre: Adm. dir. Olav Weider i Dr.techn.Olav Olsen, oppdragsleder Kolbjørn Høyland fra Dr.techn.Olav Olsen, og prosjektdirektør Stein Tidemann i Norconsult