Illustrasjon: Stadion Laks AS

Framtidens løsning for fiskeoppdrett

Publisert: 16. May, 2019

Stadionbassenget er et tett oppdrettsbasseng for laks,  som på en trygg og sikker måte tar vare på fiskevelferd og bærekraft.

Dr.techn.Olav Olsen er nå i et forprosjekt/pre-FEED for eieren, Stadion Laks AS. Vi har over flere år bistått gründerne bak selskapet i ulike faser av utviklingen i av konseptet, og vi er nå i en fase hvor både konstruksjonen og tekniske detaljer verifiseres for å danne et sikrest mulig kostnadsestimat for en investeringsbeslutning.

Tradisjonell oppdrettsindustri har en del utfordringer knyttet både til sykdom, men også i forhold til avfall/slam. Fiskeridirektoratet har derfor etablert en ordning med utviklingskonsesjoner for å stimulere industrien til å utvikle ny teknologi som reduserer disse utfordringene. Stadionbassenget er et av ganske få prosjekter som har fått bekreftet at de tilfredsstiller kravene til slik konsesjon. Bassenget er et lukket system som henter inn frisk vann fra dypet (lakselusen lever i overflaten). Bassenget har eget system om bord for å felle ut slam, som siden kan transporteres til land. Vannkvalitet overvåkes kontinuerlig og bassenget har interne systemer som ivaretar fiskevelferden, til alt fra oksygentilførsel til fôringssystemer. Bassenget er velegnet både for påvekst av postsmolt og for vekst frem til laks på 4 -6 kg. Fiskeridirektoratet har innvilget utviklingskonsesjon på 2748 tonn tilsvarende 3,52 utviklingskonsesjoner til Stadion Laks AS

Bassenget bygges i betong, noe som gir lang levetid. Bassenget har en dypgang på 15m, har lengde/breddemål på 117x39m og rommer 37.000 kubikk meter vann.

Se mer om prosjektet her: STADIONLAKS