Dr.techn. Olav Olsen AS

Postal address:
P.O.Box 139, 1325 Lysaker

Phone: + 47 67 82 80 00
E-mail: firmapost@olavolsen.no

Anders Nyhus

Lysaker
Department Manager Infrastructure

Magnus Engseth

Lysaker
Department Manager Buildings

Lars Laukeland

Lysaker
Department Manager Offshore Energy

Marit Reiso

Trondheim
Department Manager Civil Works

Erik Bjørkhaug Henriksen

Ålesund
Structural engineer, MSc, Office Manager

Olav Weider

Lysaker
CEO/Managing Director

Heidi Algarheim

Lysaker
CFO

Kolbjørn Høyland

Lysaker
EVP

Erik Bråtveit Holm

Lysaker
Vice President, Technology and Sustainability

Sindre Sandbakk

Trondheim
Regional Department Manager

Kirsti Tønnessen

Lysaker
Marketing- and Projectcoordinator