Nytt fagområde i Dr.techn.Olav Olsen - Havneanalyser

Publisert: 27. september, 2017

Vår avdeling for Havn og industri har videreutviklet sin kompetanse innen hydrodynamikk. Dette omfatter blant annet bølgeanalyser, strømanalyser og sediment transport. Vi har allerede fått mye erfaring og nye medarbeidere slik at vi kan tilby våre kunder en konkurransedyktig tjeneste innen dette fagområdet.


Se mer under forretningsområde: Havner og industrianlegg