Adkomsttunnelen til Frøhvelvet på Svalbard skal rehabiliteres

Publisert: 29. november, 2017

Dr.techn.Olav Olsen AS har bistått Statsbygg i prosjekteringen av en ny og forbedret adkomsttunnel i betong. Tunnelen skal kobles til det eksisterende portalbygget.

Dr.techn. Olav Olsen vant jobben med prosjektering av rehabiliteringen av Frøhvelvet for Statsbygg i mai 2017 sammen med eksperter på alle fagområder fra ECT Elektro, Erichsen & Horgen, NGI, Instanes AS og Snøhetta. Gruppen har utredet ulike løsninger og utarbeidet et forprosjekt basert på anbefalte tiltak, og har nå detaljert ut det beste alternativet.

Adkomsttunnelen til frøhvelvet skal rehabiliteres ved at eksiterende stålrørsløsning erstattes med en tett tunnel i betong. Dette forutsetter fjerning av ca 17 000 kubikkmeter masser. De tilbakefylte massene skal fryses for å reetablere permafrosten. Det gjøres også tiltak for å lede overflatevann bort fra byggegropen og portalbygget. Samtidig etableres det et nytt bygg på området som skal huse tekniske installasjoner. Dette plasseres ca 40 meter bortenfor Portalbygget, bla basert på vurdering av snødrift rundt byggene.

«Det har vært særdeles givende å få være med på å sikre en av verdens største frøbanker» sier Kolbjørn Høyland, direktør for forretningsutvikling og prosjektansvarlig for Frøhvelvet hos Dr.techn.Olav Olsen.

«Prosjekteringsgruppens samlede erfaring fra prosjektering i arktisk klima samt spesiell kompetanse på dimensjonering og utførsel av tette konstruksjoner har vært avgjørende for å komme opp med en løsning som tilfredsstiller brukernes og Statsbyggs strenge kvalitetskrav.  Av spesiell verdi kan også nevnes det tette samarbeidet med Statsbyggs prosjektledelse og den løpende dialogen med Statbyggs driftsorganisasjon i Longyearbyen», sier Høyland.

Se mer om prosjektet på Statsbyggs hjemmeside:

Kontrahering av gruppen; http://statsbygg.no/Nytt-fra-Statsbygg/Nyheter/2017/Svalbard-globale-frohvelv--Gruppe-skal-gi-rad-om-tiltak/

Rehabiliteringsprosjektet; http://statsbygg.no/Nytt-fra-Statsbygg/Nyheter/2017/Frohvelvet-Nytt-rehabiliteringsprosjekt/