Vellykket modelltesting i Trondheim

Publisert: 5. desember, 2017

OO-Star Wind Floater er et konsept utviklet av Dr. techn. Olav Olsen for flytende vindkraft. Konseptet er et av to som har gått videre i EU-prosjektet Lifes 50+ og er nå i et testprogram som kombinerer bølgeforsøk i Trondheim med vindtunellforsøk i Italia.

Administrerende direktør Olav Weider i Dr.techn.Olav Olsen sier i et intervju med NRK at han er svært fornøyd med bølgetestene som nå er gjennomført, og sier dette er enda et skritt videre mot en realisering av konseptet.  "Vi har siden starten av 2000-tallet vært involvert i en lang rekke havvind-prosjekter, både bunnfast og flytende.  Dette er prosjekter som faller inn under den kjernekompetansen innen marine konstruksjoner som vi har bygget opp gjennom mange år i offshore. Dette anvender vi nå innen et bredt felt av forretningsområder, inklusive fjordkrysninger, flytende byutvikling og fornybar energi.  Vårt eget konsept for flytende vindturbinfundament,  OO-Star Wind Floater, er utviklet gjennom flere FOU-prosjekter sammen med industri- og forskningspartnere, og med støtte fra Forskningsrådet og EUs Horizon 2020 program"

"Prosjektene har dokumentert at konseptet er svært robust og skalerbart, har lovende energikost over levetiden og er spesielt velegnet i mange områder i verden som ikke har byggesteder med dybde slik vi er vant til fra norske fjorder",  avslutter Weider.

Link til nrk.oppslag på Midtnytt - Avsnitt 7: "Tror vindmøller til havs er framtida"