Dr.techn.Olav Olsen med innlegg på ICOLD Congress

Publisert: 2. august, 2018

På ICOLD (International Commission on Large Dams) i juni, var Elisabeth Hovde (Dr. techn. Olav Olsen) invitert for å presentere probabilistisk analyse av dam Reinoksvatn. Denne typen analyser danner grunnlaget for sikkerhetsfaktorer og materialfaktorer i f.eks. Eurokodene, og representerer en ny og alternativ metodikk for påvise sikkerheten ved dammer.

Probabilistiske analyser tar utgangspunkt i en sannsynlighetsfordeling for alle variabler i beregningen. Ved hjelp av statistiske metoder beregnes et utfallsrom, kombinert med et bruddkriterie som sammen gir en sannsynlighet for brudd. Denne sannsynligheten sammenlignes mot kravet til sikkerhet som er gitt i f.eks. Eurokoden.

Fordelen med denne typen analyse, er at den gir en mye bedre innsikt i hvilke forutsetninger i beregningene som gir størst utslag på sikkerheten. Dermed kan det utføres målrettede tiltak knyttet til de forutsetningene som er mest avgjørende for sikkerheten ved anlegget.

Dammen eies av Statkraft,  og artikkelen presentasjonen er basert på finner du nederst i artikkelen.

PROBALISTIC ANALYSIS OF A GRAVITY DAM IN NORWAY