Gang- og turveibru med suksess for nærmiljøet

Publisert: 25. april, 2018

Griniveien turveibru, i Bærum kommune, har blitt en stor suksess for nærmiljøet. Dr.techn. Olav Olsen prosjekterte brua i 2016/2017. En av de viktigste føringene fra Bærum kommune var å lage en konstruksjon som kunne prefabrikkeres og løftes på plass, og dermed minimere stengning av Griniveien, som har mye trafikk.

 

En rekke alternativer ble utforsket i skissefasen og til slutt ble løsningen en forspent traukonstruksjon i betong. Spennene ble løftet inn hver for seg og koblet sammen på stedet. Denne løsningen kombinerte rask montasje med god estetikk og lav byggehøyde, som var viktig for å unngå en for dominerende konstruksjon i et etablert boligområde. Brua skulle bidra til at flere folk går fra boområdene ved Eiksmarka og Østerås på tur inn i marka, og allerede første året har den vært flittig i bruk. På facebook-siden til Eiksmarka Vel kan man lese om både skigåing over brua og at den har blitt et samlingspunkt for å se solnedgangen over Grinijordene.