Rammeavtale med Oljedirektoratet

Publisert: 13. oktober, 2017

I skarp konkurranse med flere andre rådgivere, ble Dr.techn.Olav Olsen AS tildelt kontrakt med Oljedirektoratet. Selskapet skal levere konsulenttjenester til OD knyttet til prosjekter innenfor utbygging og drift. Første tildelte avrop med å utarbeide en ekstern markedsrapport,  starter opp i oktober.

Rammeavtalen har en varighet på to år, i tillegg kommer opsjoner som muliggjør 4 års varighet totalt.  Dette er en kontrakt vi verdsetter høyt, og vi ser frem til flere spennende prosjekter for oppdragsgiver OD. Vår lange erfaring og kompetanse innenfor offshore prosjektering vil her komme til nytte, og vi håper vår rådgivning kan bidra til optimalisering av flere store prosjekt på norsk sokkel,  sier Kolbjørn Høyland, Senior Vice President Business Areas,  i Dr.techn.Olav Olsen AS.