Longyearbyen flyteterminal

Publisert: 22. mars, 2018

Det er besluttet å utvide og forbedre kaikapasiteten i Longyearbyen gjennom etablering av en ny flytekai i betong. Dr.techn.Olav Olsen skal lede prosjekteringen i et oppdrag gitt av Kystverket.

Flyteterminalen tilfører sårt tiltrengte ca. 300 meter kailengde til Longyearbyen Havn. Dette er nødvendig for å håndtere den økende cruise- og ekspedisjonstrafikken rundt øygruppa og tilfører også bedre fasiliteter for godshåndtering. Terminalen vil ha et stort potensiale for programmerbare arealer innvendig i kaikonstruksjonen og på dekk hvor det også vil bli oppført et terminalbygg. Arealdisponering m.m. defineres i tett samarbeid med Longyearbyen Lokalstyre, Longyearbyen Havn og andre brukerinteresser.

Dr.techn. Olav Olsen skal lede prosjekteringsarbeidet som omfatter betongskroget m/ forankring, landgang, pullerter og overbygning. Arbeidet skjer i samarbeid med underkonsulenter på andre tekniske fag.

Olav Olsen har arbeidet med flytende kailøsninger for flere formål gjennom mange år, blant annet i samarbeid med Innovasjon Norge og Tschudi Shipping Company. Olav Olsen bygger her spesielt på sin spesialkompetanse på offshore betongkonstruksjoner for olje og gass markedet. Vi har også stor nytte av vår maritime kompetanse innen hydrodynamiske analyser av skip og andre flytende konstruksjoner. For mest mulig kostnadsoptimal prosjektering vil egenutviklet verktøy, Shelldesign™, bli benyttet for dimensjonering av betongkonstruksjonen.