Dr.techn.Olav Olsen utvider i 2017

Publisert: 12. september, 2017

Selskapet har i 2017 ansatt 11 nye sivilingeniører fordelt på Lysaker og Trondheim.  Økt oppdragsmengde og etterspørsel etter dyktige ingeniører har gjort at behovet for å ansatte flere nye medarbeidere bare øker.  Det gjelder både for vårt kontor i Trondheim og på Olav Olsens hovedkontor på Lysaker.

Dr.techn.Olav Olsen, under ledelse av av Olav Weider, planlegger flere ansettelser i tiden fremover. «Økt oppdragsmengde og etterspørsel etter dyktige ingeniører, gjør at vi må se oss godt om etter de dyktigste hodene.  Vi er veldig glade for at vi oppfattes som en attraktiv arbeidsplass basert på et godt rennomé spennende prosjekter, og et godt arbeidsmiljø.   Vi rekrutterer tradisjonelt sett flest ansatte fra instituttet for konstruksjonsteknikk ved NTNU, men har også de senere årene ansatt nyutdannede fra marinteknikk.» sier Olav.  Alle som er ansatt hittil i 2017 er allerede godt i gang med ulike prosjekter for et bredt spekter med oppdragsgivere.

Firmaets visjon skal gjenspeile arbeidsplassen:

  •     Dr.techn.Olav Olsen AS skal være en ledende rådgiver innen konstruksjonsteknikk - på land og til havs.
  •     Basert på høy kompetanse og sterk gjennomføringsevne skal vi skape stor verdi for våre kunder og utvikling for samfunnet.
  •     Vi skal utmerke oss ved innovative løsninger, utfordrende prosjekter og et raust og inkluderende arbeidsmiljø.


«For meg som er nyutdannet og ny i bransjen, er det ekstra motiverende å jobbe med så innovative og fremtidsrettede løsninger, og et spesielt godt arbeidsmiljø, hvor jeg har følt meg velkommen siden første dag», sier Mathias Strand, som sammen med 7 andre ny-utdannede nå har startet sin arbeidskarriere i Olav Olsen. Mathias har hatt sommerjobb i Olav Olsen siden 3.klasse på NTNU, og det var derfor ikke vanskelig for ham å velge hvilken arbeidsplass han ville søke som sin første. Det betyr mye med et så åpent miljø uten en typisk avdelingsstruktur, hvor det er lettere å komme med innspill og ideer, og et sterkt faglig miljø. Han trekker også frem muligheten til å jobbe med mange ulike prosjekter, og fokus på faglig utvikling i prosjektene.
 

Olav Weider er veldig fornøyd med den innsatsen Mathias og de andre de nyansatte gjør så langt, og at alle er engasjert i oppdrag og godt involvert blant firmaets i dag rundt 90 ansatte.

«Vi har ambisjoner om videre vekst, men uten å miste vår posisjon som et ledende fagmiljø innen våre kompetanseområder»,  avslutter Weider.  «I tillegg til nyutdannete ønsker vi også mer erfarne søkere velkommen.  Vi er sikre på at vi kan tilby en god og spennende arbeidsplass.  Vi åpnet kontor i Trondheim i 2016, og har også merket en stor interesse fra både nyutdannete og erfarne som ønsker en jobb her.»