Dr.techn. Olav Olsen styrker sitt tjenestetilbud

Publisert: 1. desember, 2022

MOE Rådgivende Ingeniører i Norge er nå en del av Dr.techn. Olav Olsen AS.  Dette er et naturlig resultat av utviklingen av den norske rådgivervirksomheten til Arteliagruppen, men har også vært et tydelig ønske fra begge parter om å sammen styrke tjenestetilbudet med flere fag. I tillegg til våre allerede godt etablerte rådgivertjenester innenfor bygge- og konstruksjonsteknikk, geoteknikk, miljø og marin teknikk tilbyr vi nå komplett prosjektering innenfor VVS og VA-fagene.

For våre kunder eller samarbeidspartnere vil dette ikke ha noen betydning utover det at vi etter fusjonen kan tilby flere tjenester i oppdragene våre. Arbeidet med pågående kontrakter, rammeavtaler og øvrig kontakt med markedet, vil fortsette som tidligere.

Som et samlet rådgiverselskap vil vi være enda bedre rustet til å sammen styrke selskapet for videre vekst, og ikke minst fortsette å levere god kvalitet i våre oppdrag.

Les mer om VVS/VA i Olav Olsen på vår nettside