Dr.techn. Olav Olsen AS

Postadresse:
Postboks 139, 1325 Lysaker

Tlf: 67 82 80 00
E-post: firmapost@olavolsen.no

Kontaktpersoner

Olav Weider

CEO/Administrerende direktør

Heidi Algarheim

CFO/Direktør, Finans, HR, IT og QA

Kolbjørn Høyland

Direktør, forretningsområder

Erik Bråtveit Holm

Direktør, teknologi og bærekraft

Knut-Ola Lunde

Direktør, prosjekter

Sindre Sandbakk

Regionleder Trondheim

Kirsti Tønnessen

Markeds- og prosjektkoordinator