Dr.techn.Olav Olsen AS

Postadresse:
Postboks 139, 1325 Lysaker

Tlf: 67 82 80 00
E-post: firmapost@olavolsen.no

Kontaktpersoner

Olav Weider
Olav Weider
Administrerende direktør
Kolbjørn Høyland
Kolbjørn Høyland
Direktør, forretningsområder
Jon Børge Stette
Jon Børge Stette
Prosjektdirektør
Erik B. Holm
Erik B. Holm
Direktør, teknologi og teknologiutvikling
Anne Katrine Hestad
Anne Katrine Hestad
Administrasjonssjef
Tom Husebye
Tom Husebye
Personal-/Kvalitets- og IT-sjef
Kirsti Tønnessen
Kirsti Tønnessen
Markeds- og prosjektkoordinator
Kirsti Tønnessen
Sindre Sandbakk
Avdelingsleder Trondheim