Dr.techn. Olav Olsen AS

Postadresse:
Postboks 139, 1325 Lysaker

Tlf: 67 82 80 00
E-post: firmapost@olavolsen.no

Kontaktpersoner

Marit Reiso

Avdelingsleder Anlegg

Anders Nyhus

Avdelingsleder Samferdsel

Magnus Engseth

Avdelingsleder Bygg

Lars Laukeland

Avdelingsleder Offshore Energi

Olav Weider

CEO/Administrerende direktør

Heidi Algarheim

CFO/Direktør, Finans, HR, IT og QA

Kolbjørn Høyland

Direktør, forretningsutvikling

Erik Bråtveit Holm

Direktør, teknologi og bærekraft

Sindre Sandbakk

Avdelingsleder Region Midt

Kirsti Tønnessen

Markeds- og prosjektkoordinator