Olav Olsen har utviklet en innovativ metode for å kjøre ikke-lineære FE-analyser av armerte betongkonstruksjoner. Metoden er implementert i ShellDesign og fått navnet konsistent stivhetsmetode (CSM). CSM kjører gjennom en rekke påfølgende lineære FE-analyser for å iterere seg frem til lik stivhet i FE-analysen og den ikke-lineære tverrsnittsanalysen.
Ved å benytte seg av CSM i ShellDesign blir omfordeling av krefter i konstruksjonen tillatt, noe som resulterer i en riktigere beregning av konstruksjonens oppførsel og mer økonomiske dimensjonering. Spesielt er responsen fra påsatte deformasjoner, f.eks. temperatur, direkte avhengig av konstruksjonens motstand og stivhet. Som en konsekvens av at betongen risser, vil krefter fra en lineær analyse for temperaturlaster, bli betydelig redusert, og en ikke-lineær analyse vil gi mer korrekt dimensjonering.
Generelt er CSM er en praktisk og effektiv ikke-lineær FE-analyse utført med ShellDesign i samarbeid med DNV-GL’s ligningsløser SESTRA.
Flytdiagram i ShellDesign basert på CSM analyse:

Eksempel på effekten av en CSM analyse i ShellDesign:

Utnyttelse av langsgående armering fra lineære analyse (venstre) og CSM-analyse (høyre). Lilla resultater viser utnyttelse over 1.0 (brudd), rosa resultater viser armering i trykk.