Viktige rammeavtaler med Statnett

Publisert: 25. January, 2024

Som et ledd i Statnett sin satsning på videreutvikling av dagens kraftnett i Norge, ble det utlyst flere parallelle rammeavtaler på prosjekteringssiden og på byggherresiden. Dr.techn. Olav Olsen har, i samarbeid med Høyspent-gruppen, arkitektkontoret Astrup og Hellern, og rådgiverne Asplan Viak, Katalyzator og AFRY inngått rammeavtale på prosjektering Stasjon. Avtalen administreres av Olav Olsen.

Administrerende direktør Olav Weider gleder seg til å ta fatt på oppdraget. «Vi og våre gode partnere er veldig glade for at vi får bidra i det store taktskiftet som Statnett skal gjennomføre for grønn omstilling og elektrifisering av Norge"   Weider var selv med på oppstartsmøte hos Statnett forrige uke, og legger til "Å sikre robust og effektiv distribusjon av kraft er oppgaver som inspirerer oss både som samfunnsborgere og rådgivende ingeniører"

Dr.techn. Olav Olsen skal i tillegg til denne kontrakten også delta i rammekontrakt med WSP på byggherretjenester.

Totalt skal Statnett investere 100-150 MRD de neste 10 årene. Her er ikke tatt med investeringer i havnett, det vil komme i tillegg. Rammekontraktene har en varighet på 4 år med opsjon på ytterligere 1+1+1+1 år. Totalt 8 år.