Forretningsområder

Aktuelt

Engasjert ordfører på besøk på Lysaker

Bærum kommune er en foregangskommune når det gjelder bedriftsnettverk og næringsklynger, og som et ledd i kommunens næringsplan, er bedriftsbesøk en god anledning for å gjøre seg kjent med de ulike bransjene innenfor næringslivet i kommunen. Kommunen er ledende når det gjelder innovasjon i offentlige anskaffelser, derfor er bedriftsbesøk svært viktig for å danne en god plattform for dialog og kompetanseutveksling.

Les mer...

Høy aktivitet på forskningsfronten

Dr.techn. Olav Olsen har et kontinuerlig fokus på forskning, utvikling og innovasjon. I tillegg til våre interne utviklingsaktiviteter, er vi til enhver tid involvert i et antall forskningsprosjekter, enten i nasjonale programmer gjennom Norges Forskningsråd eller internasjonale programmer slik som Horizon2020 (EU).

Les mer...

Dr.techn.Olav Olsen is aiming at world leading position for development of concrete platforms SRS models

Dr.techn.Olav Olsen (OO) has in 2018 significantly improved their position as leading supplier of Structural Reanalysis Systems (SRS) models of the large concrete platforms in the North Sea. OO has in the past participated in detail design of the majority of the offshore concrete platforms in the world, and our in-depth knowledge of the structures makes us well prepared for SRS analyses. Having a well-functioning and up-to-date SRS model is important for assessing for instance the effects of modifications and changing environments to existing assets.

Les mer...

Godt faglig samarbeid om Molohåndboka


Fra 2020 overtar de nye regionene ansvaret for fiskerihavnene, og i den forbindelse har Kystverket utarbeidet Molohåndboka. Basert på opparbeidet kompetanse gjennom flere tiår,  vil Kystverket med dette sikre kunnskapsgrunnlaget for forvaltning og bygging av moloer. 

Les mer...

Vil du bli vår nye kollega i Trondheim?

Grunnet stadig økende oppdragsmengde, søker vi etter flere erfarne sivilingeniører/ingeniører, som kan ta ansvar for prosjektledelse og løse tekniske utfordringer på høyt nivå.

Les mer...

Dr.techn.Olav Olsen og Norconsult får fjordkrysningsoppdrag

Kryssingen er en del av fergefri E39 og ligger på strekningen Stord – Os. Den planlagte flytebrua på 5 kilometer blir verdens lengste. Arbeidet utføres på oppdrag av Statens vegvesen region vest og innebærer å videreutvikle og dokumentere fire definerte brualternativer. Konseptutredningen vil være underlag for Statens vegvesens endelige beslutning om valg av bruløsning.

Les mer...

Bærum kommune planlegger nytt svømmeanlegg på Rud

NCC og NUNO Arkitektur er tildelt kontrakt på utvikling og bygging av et nytt svømmeanlegg på Rud i Bærum. Et av NCC sine satsningsområder er svømmehaller, og selskapet kan etterhvert vise til en omfattende referanseliste for svømmeanlegg.  Dr.techn.Olav Olsen vil i prosjektet ha ansvar for prosjektering av bærende konstruksjoner og fundamentering.  I tett samarbeid med arkitekt og utvikler vil vi se på muligheter for alternative bæresystem.

Les mer...

2 verdige vinnere av Nyskapingsprisen "Den frie tanke" 2018

Under BM-dagen på NTNU ble den prestisjetunge Nyskapingsprisen fra Dr.techn.Olav Olsen delt ut. Vi gratulerer årets to to vinnere, Marie Elisassen og Åshild Huseby, begge studenter ved institutt for arkitektur og teknologi.  Prisen tildeles for deres arbeid med å fremme parametrisk modellering og digital arbeidsflyt i prosjektering av konstruksjoner. Juryen har blant annet trukket frem at dette er en oppgave som sterkt bidrar til digitaliseringen av prosjekteringen. 

Les mer...

Statens pris for byggkvalitet til Ulstein Arena

Vi gratulerer Ulstein kommune med den prestisjetunge prisen som ble delt ut under Byggkvalitetsdagen i Oslo 31.oktober. Prisen, som ble delt ut av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, er en hederspris til et byggprosjekt som både er et forbildebygg og som bidrar til å heve, fornye, og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Les mer...

Bruk av avanserte fototeknikker for tilstandskartlegging og skanning

Dr.techn.Olav Olsen ved Simon Bjønness holdt innlegg med tittelen «avanserte fototeknikker» ved Vassdragsteknisk forum (region sør-øst). Foredraget beskrev bruk av bilder, illustrasjoner, 360 graders panoramaer og 3D-modeller for tilstandsvurdering, oppmåling og dokumentasjon.

Les mer...
« Forrige 1 2 3