Forretningsområder

Aktuelt

Dr.techn.Olav Olsen og Norconsult får fjordkrysningsoppdrag

Kryssingen er en del av fergefri E39 og ligger på strekningen Stord – Os. Den planlagte flytebrua på 5 kilometer blir verdens lengste. Arbeidet utføres på oppdrag av Statens vegvesen region vest og innebærer å videreutvikle og dokumentere fire definerte brualternativer. Konseptutredningen vil være underlag for Statens vegvesens endelige beslutning om valg av bruløsning.

Les mer...

Bærum kommune planlegger nytt svømmeanlegg på Rud

NCC og NUNO Arkitektur er tildelt kontrakt på utvikling og bygging av et nytt svømmeanlegg på Rud i Bærum. Et av NCC sine satsningsområder er svømmehaller, og selskapet kan etterhvert vise til en omfattende referanseliste for svømmeanlegg.  Dr.techn.Olav Olsen vil i prosjektet ha ansvar for prosjektering av bærende konstruksjoner og fundamentering.  I tett samarbeid med arkitekt og utvikler vil vi se på muligheter for alternative bæresystem.

Les mer...

2 verdige vinnere av Nyskapingsprisen "Den frie tanke" 2018

Under BM-dagen på NTNU ble den prestisjetunge Nyskapingsprisen fra Dr.techn.Olav Olsen delt ut. Vi gratulerer årets to to vinnere, Marie Elisassen og Åshild Huseby, begge studenter ved institutt for arkitektur og teknologi.  Prisen tildeles for deres arbeid med å fremme parametrisk modellering og digital arbeidsflyt i prosjektering av konstruksjoner. Juryen har blant annet trukket frem at dette er en oppgave som sterkt bidrar til digitaliseringen av prosjekteringen. 

Les mer...

Statens pris for byggkvalitet til Ulstein Arena

Vi gratulerer Ulstein kommune med den prestisjetunge prisen som ble delt ut under Byggkvalitetsdagen i Oslo 31.oktober. Prisen, som ble delt ut av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, er en hederspris til et byggprosjekt som både er et forbildebygg og som bidrar til å heve, fornye, og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Les mer...

Bruk av avanserte fototeknikker for tilstandskartlegging og skanning

Dr.techn.Olav Olsen ved Simon Bjønness holdt innlegg med tittelen «avanserte fototeknikker» ved Vassdragsteknisk forum (region sør-øst). Foredraget beskrev bruk av bilder, illustrasjoner, 360 graders panoramaer og 3D-modeller for tilstandsvurdering, oppmåling og dokumentasjon.

Les mer...

Risenga ishall i Asker under utvikling

Risengaområdet i Asker gjennomgår en stor forvandling, og vil når utbyggingen er ferdig få ny ungdomsskole, videregående,  idrettshall og ny ishall. Den nye ishallen på Risenga blir liggende syd for den gamle Askerhallen, og blir ny hjemmebane for Frisk Asker hockeylag.

Les mer...

Lysebotn II anlegg åpnet

Dr.techn.Olav Olsen AS har utført kontrollberegninger og rådgiving på anlegget som er et av Norges største vannkraftprosjekt. Det er forventet at anlegget, som ble åpnet av statsminister Erna Solberg,  skal forsyne opptil 75 000 boliger med strøm. Anlegget erstatter Lysebotn I som har vært i produksjon siden 1953. Se mer på bygg.no

Les mer...

Møt oss i Stavanger på ONS uke 35

I år er tema for ONS "INNOVATE". Dette er så nært Olav Olsens kjernekompetanse som du kommer. Innovasjon er det vi driver med på daglig basis, enten for Olje og gass industrien eller det ekspanderende markedet for fornybar energi. Som en bidragsyter til hele bransjen, på design og prosjektering,  er vi glade for å kunne ta del i beslutningene, og være aktive i gode diskusjoner i markedet, sammen med våre kunder og partnere.

Les mer...

Dr.techn.Olav Olsen med innlegg på ICOLD Congress

På ICOLD (International Commission on Large Dams) i juni, var Elisabeth Hovde (Dr. techn. Olav Olsen) invitert for å presentere probabilistisk analyse av dam Reinoksvatn. Denne typen analyser danner grunnlaget for sikkerhetsfaktorer og materialfaktorer i f.eks. Eurokodene, og representerer en ny og alternativ metodikk for påvise sikkerheten ved dammer.

Les mer...

Gang- og turveibru med suksess for nærmiljøet

Griniveien turveibru, i Bærum kommune, har blitt en stor suksess for nærmiljøet. Dr.techn. Olav Olsen prosjekterte brua i 2016/2017. En av de viktigste føringene fra Bærum kommune var å lage en konstruksjon som kunne prefabrikkeres og løftes på plass, og dermed minimere stengning av Griniveien, som har mye trafikk.

Les mer...
« Forrige 1 2 3