Lars Marius på konferansen sammen med Frédéric Andrian (i midten) og Ugo Spinazzola, begge fra Artelia Group

Stor interesse for norsk masteroppgave på HYDRO 2023

Publisert: 23. October, 2023

En av verdens største konferanser innenfor vannkraft, HYDRO 2023, ble i midten av oktober avholdt i Edinburgh. Konferansen samler mer enn 1100 delegater fra hele verden innefor sitt fagområde, og er en annerkjent internasjonal møteplass for alle som jobber inn mot vannkraft og vannressurser. 

Lars Marius Mikalsen startet hos oss i august som nyutdannet sivilingeniør fra bygg- og miljøteknikk på NTNU, med fordypning innefor vassdragsteknikk.  Sammen med Kasper Haugaard Thorsen, var han invitert til å være med på konferansen og presentere artikkelen og arbeidet de har gjort med deres felles masteroppgave. Det ble stor interesse rundt deres funn fra hydrauliske modellforsøk på trappetrinnsflomløp (stepped spillway) og hvordan dette arbeidet kan bidra til å ruste eksisterende og nye dammer/flomløp for større vannføring enn det de opprinnelig er dimensjonert for. 

Deltagelsen deres ble gjort mulig ved sponsorstøtte fra NNCOLD (Den norske damkomiteen) i nært samarbeid med NTNU.

Vel gjennomført & og lykke til videre i yrkeskarrieren. Vi som jobber i Dr.techn. Olav Olsen kan også ønske Lars Marius hjertelig velkommen som ny kollega. Vil du vite mer om hva vi jobber med innenfor dam og vassdrag? KLIKK HER

Klikk for større bilde nederst i artikkel.