Besøk oss på Havvindkonferansen 2023

Publisert: 12. October, 2023

I regi av Norwegian Offshore Wind arrangeres den årlige Havvindkonferansen i Oslo tirsdag 17.oktober. Konferansen har etablert seg som en viktig møteplass for aktørene i havvindbransjen og Dr.techn. Olav Olsen stiller i år med egen stand.

Gjennom lang fartstid i markedet og med betydelig kompetanse innen design og prosjektering av ulike marine konstruksjoner, både bunnfaste og flytende, ønsker vi å være en attraktiv og innovativ støttespiller i Norges satsing på havvind. Vi tilbyr tjenester som dekker for hele verdikjeden. Våre folk på standen tar gjerne imot besøk.