Forretningsområder

Aktuelt

Vellykket modelltesting i Trondheim

OO-Star Wind Floater er et konsept utviklet av Dr. techn. Olav Olsen for flytende vindkraft. Konseptet er et av to som har gått videre i EU-prosjektet Lifes 50+ og er nå i et testprogram som kombinerer bølgeforsøk i Trondheim med vindtunellforsøk i Italia.

Les mer...

Adkomsttunnelen til Frøhvelvet på Svalbard skal rehabiliteres

Dr.techn.Olav Olsen AS har bistått Statsbygg i prosjekteringen av en ny og forbedret adkomsttunnel i betong. Tunnelen skal kobles til det eksisterende portalbygget.

Les mer...

Designmaster ved Kjerag

Dr.techn.Olav Olsen er stolt over å være med på å realisere prosjektet som nå ruver høyt over Lysefjorden. Industridesigner Eva Widenoja står bak det spesielle designet på masten.

Les mer...

Rammeavtale med Oljedirektoratet

I skarp konkurranse med flere andre rådgivere, ble Dr.techn.Olav Olsen AS tildelt kontrakt med Oljedirektoratet. Selskapet skal levere konsulenttjenester til OD knyttet til prosjekter innenfor utbygging og drift. Første tildelte avrop med å utarbeide en ekstern markedsrapport,  starter opp i oktober.

Les mer...

Nytt fagområde i Dr.techn.Olav Olsen - Havneanalyser

Vår avdeling for Havn og industri har videreutviklet sin kompetanse innen hydrodynamikk. Dette omfatter blant annet bølgeanalyser, strømanalyser og sediment transport. Vi har allerede fått mye erfaring og nye medarbeidere slik at vi kan tilby våre kunder en konkurransedyktig tjeneste innen dette fagområdet.

Les mer...

Årets fjelltur i vakre Aurlandsdalen

Tradisjonen tro ble det også i år en flott fjelltur med glade kollegaer fra Olav Olsen. Årets tur gikk til vakre Aurlandsdalen.

Les mer...

Dr.techn.Olav Olsen utvider i 2017

Selskapet har i 2017 ansatt 11 nye sivilingeniører fordelt på Lysaker og Trondheim.  Økt oppdragsmengde og etterspørsel etter dyktige ingeniører har gjort at behovet for å ansatte flere nye medarbeidere bare øker.  Det gjelder både for vårt kontor i Trondheim og på Olav Olsens hovedkontor på Lysaker.

Les mer...

Team G8+ en av vinnerne i kampen om nytt Regjeringskvartal

Bak prosjektet «Lysning» står gruppen G8+ som består av arkitektkontorene LPO Arkitekter, A-Lab, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult og Dr. Techn. Olav Olsen AS.

Les mer...

Statsbygg har inngått kontrakt med eksperter på konstruksjonsteknikk

Dr.techn.Olav Olsen AS er tildelt kontrakten med å se på ulike muligheter for å utbedre adkomsttunellen til det globale frølageret på Svalbard. Hensikten er å styrke sikkerheten i et langsiktig perspektiv.

Les mer...

OO Star Wind Floater for Fase 2 i Lifes50+ prosjektet

Dr.techn.Olav Olsen deltar i EU-prosjektet Lifes50+ som en av fire konseptutviklere. Første fase av prosjektet har fokusert på utvikling av 10 MW versjoner av utviklernes fire respektive konsepter.

Etter fullført Fase 1 er OO-Star Wind Floater, er nå valgt som et av to konsepter for modellskala testing i bølgetank (Sintef Ocean) og i vindtunnel (Politecnico di Milano), samt mer detaljerte tekniske og økonomiske vurderinger.

For flere detaljer,  se prosjektets hjemmeside:  eller ta kontakt med Trond Landbø hos Dr.techn.Olav Olsen AS.

Les mer...