OM OSS

Dr.techn. Olav Olsen AS er rådgivende ingeniører innenfor fagområdene konstruksjonsteknikk, marinteknikk, geoteknikk, miljørådgivning og hydrologi.  Oppdragsmengden er i hovedsak knyttet til alle typer bygg, samferdsel, industri og havner, dammer, marine og offshore konstruksjoner, inkludert havbruk og fornybar energi. Vi jobber med alle faser av et prosjekt, som konseptstudier, detaljprosjektering, verifikasjon, oppfølging i byggefase, tilstandsvurderinger, levetidsforlengelser, ombygging og rehabilitering.

Våre verdier - KOMPETANSE - VERDISKAPING - ENGASJEMENT er sterkt forankret i vår firmaprofil og viktig i alle våre prosjekter. Vi tar miljø på alvor og er miljøfyrtårnsertifiserte. 

Dr.techn. Olav Olsen AS ble grunnlagt i 1962 av Olav Olsen. Han var kjent for sitt skarpe hode og teorien: «Kontinuerlige skall»® I korte trekk kan man si at selskapet er bygd på hans doktoravhandling om skallkonstruksjoner i betong. 60 år med spenstige og samfunnsnyttige konstruksjoner har gitt oss en betydelig kompetansebank.

Selskapet hadde helt fra tidlig på 70-tallet en betydelig rolle i utviklingen og prosjekteringen av de store Condeep-plattformene i Nordsjøen, som har gitt store bidrag til utviklingen av det moderne Norge.  Denne kjernekompetansen anvender vi nå på et vidt spekter av oppgaver som for eksempel fjordkrysninger, byutvikling, bunnfast og flytende fundamenter for havvind og andre konstruksjoner i og ved havet. 

Selskapet har idag 130 ansatte på Lysaker utenfor Oslo og i Trondheim og Ålesund, og er eid av Artelia Group, et ingeniørselskap med tilstedeværelse i 40 land, og hovedkontor i Frankrike.

BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR 

Vi ønsker at vår virksomhet skal være bærekraftig og bidra til det grønne skiftet som er nødvendig for å bevare livsdyktighet for fremtidige generasjoner. I vårt arbeid som rådgivende ingeniører vil vi derfor synliggjøre vårt ansvar ved å utvikle nye kompetanser, tjenester og produkter som får større betydning i det grønne skiftet, og skaper verdi for våre kunder og for samfunnet. Våre styrker kombinert med våre kjerneverdier vil sammen sikre at vår innsats bidrar til felleskapets beste i størst mulig grad.  I vår BÆREKRAFTSTRATEGI kan du lese mer om hvordan vi daglig jobber målrettet med disse utfordringene. 

OO CODE OF CONDUCT - ÅPENHETSLOVEN 

Lov om virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, Åpenhetsloven, trådte i kraft 1.juli 2022. Vi baserer vår "Code of conduct" på norsk lovverk og Artelias "Code of Ethics", kan lastes ned her:  OO CODE OF CONDUCT