Dr.techn.Olav Olsen AS er rådgivende ingeniører innenfor fagområdene konstruksjonsteknikk, marinteknikk, geoteknikk, og hydrologi.  Oppdragsmengden er i hovedsak knyttet til alle typer bygg, samferdsel, industri og havner, dammer, marine og offshore konstruksjoner, inkludert havbruk og fornybar energi. Vi jobber med alle faser av et prosjekt, som konseptstudier, detaljprosjektering, verifikasjon, oppfølging i byggefase, tilstandsvurderinger, levetidsforlengelser, ombygging og rehabilitering osv.

Dr.techn.Olav Olsen AS ble grunnlagt i 1962 av Olav Olsen. Han var kjent for sitt skarpe hode og teorien: «Kontinuerlige skall»® I korte trekk kan man si at selskapet er bygd på hans doktoravhandling om skallkonstruksjoner i betong.

Mer enn 50 år med spenstige og samfunnsnyttige konstruksjoner har gitt oss en betydelig kompetansebank. Selskapet hadde helt fra tidlig på 70-tallet en betydelig rolle i utviklingen og prosjekteringen av de store Condeep-plattformene i Nordsjøen, som har gitt store bidrag til utviklingen av det moderne Norge.  Denne kjernekompetansen anvender vi nå på et vidt spekter av oppgaver som for eksempel fjordkrysninger, byutvikling, bunnfast og flytende fundamenter for havvind og andre konstruksjoner i og ved havet.

Dr.techn.Olav Olsen AS i dag,  har rundt 90 ansatte på Lysaker og i Trondheim.  Selskapet er eid av de ansatte. Les mer om våre prosjekter under forretningsområder.

Se våre lokaler i 360 graders panorama

Bildene er tatt med vår drone som vi blant annet benytter til inspeksjoner, innsamling av grunnlagsdata og byggeplassoppfølging. Lignende løsninger utarbeides også for kunder om ønskelig.