Vi lager 3D-modeller for FDV dokumentasjon

Dr.techn. Olav Olsen er sertifisert i luftfartstilsynets høyeste klasse (RO3) for ubemannet luftfart og har flere dyktige piloter. Vi lager 3D-modeller for FDV dokumentasjon med bruk av drone og fotogrammetri.  Modellene knyttes opp mot absolutte referansepunkt ved hjelp av innmålte kontrollpunkter.

Vi bruker  GNSS landmålerutstyr som gir høyeste nøyaktighet for innmålte data. På denne måten sikrer vi modeller av høy kvalitet og som kan produseres effektivt. Nøyaktighet av den ferdige modellen verifiseres mot ekstra målepunkter.

Oppløsning og nøyaktighet er svært avhengig av flyhøyde, flyhastighet, kamera, linse og forhold som vind og solforhold.  Med gode forhold kan vi oppnå nøyaktighet i området 1-2 cm.

Vi flyr mindre droner med innebygd kamera eller vår største drone med fullformatkamera for svært høy oppløsning. Dette tilpasses kundens ønsker og behov.

 

Modellene kan brukes som «som bygget» dokumentasjon og vil da bli eksportert til kjente CAD formater.
Fordi modellene har fotooverflate kan de også brukes som dokumentasjon av tilstand. For eksempel kan modellene brukes til dokumentasjon og måling av riss i betongkonstruksjoner. På grunn av oppløsningen det krever å studere riss vil vi alltid anbefale innsamling av bilder med fullformatkamera for dette formålet. 

Basert 3D-modellene kan vi også levere detaljerte flyfoto og gjøre en rekke analyser som:

  • masseberegning
  • fall
  • endring av volum/elevasjon eller avstand over tid
  • automatisk telling (eksempel biler, containere osv.) av store områder