BIM kompetanse

Dr. techn. Olav Olsen har vært et foregangsfirma mht. 3D siden begynnelsen av 90-tallet, hvor verktøyet først ble introdusert på store offshore prosjekter. I løpet av de siste 15-20 årene har vi i stadig økende grad benyttet BIM/3D også i byggprosjekter, og denne type verktøy er nå i daglig bruk i alle områdene av vår virksomhet. 

Dagens bruk av BIM-modeller gir enorme muligheter og store gevinster. Dr.techn. Olav Olsen jobber kontinuerlig med å gjøre størst nytte av dette. Vi bruker BIM til å planlegge, designe og konstruere bygninger og infrastruktur. Vi bruker BIM-teknologi for å lage en virtuell representasjon av bygget før det bygges, slik at vi kan identifisere potensielle problemer og gjøre endringer før byggingen starter. Vi bruker også BIM til å samarbeide med andre aktører i konstruksjonsprosessen, noe som hjelper oss med å redusere kostnader og øke effektiviteten.

I våre BIM/3D verktøy henter vi ut mengder for mengdekontroller. Rapporter som hentes ut kan bearbeides videre etter direkte eksport til for eksempel Excel. Via IFC formatet kan modellen lastes inn i software som Isy-design Calcus for kalkyler, eller Isy-design Beskrivelse for mengdebeskrivelser. Vi har lang erfaring med utarbeidelse av kalkyler i alle faser.

Vi har god erfaring med tverrfaglige kollisjonstester som utføres i "nøytral" software som Solibri Modelchecker eller tilsvarende, med tverrfaglig sammenstilte IFC filer som underlag. For å sikre et godt resultat og oppfølging av kollisjonskontroller er det viktig at disse ledes av en person som er dedikert til oppgaven (BIM-koordinator), og som også foretar sammenstilling av fagmodellene i forkant. Kollisjonskontroll vil være en integrert del av prosjekteringsmøter eller samhandlingsøkter.

De som jobber som BIM-koordinatorer/teknikere hos oss er godt kvalifiserte ansatte med fagutdanning innenfor BIM.

Slik jobber vi med BIM i interne og eksterne oppdrag


• Redusere unødvendig tidsbruk
• Unngå prosjekteringsfeil
• Forenkle og effektivisere kommunikasjon mellom alle involverte parter
• Sikre god og effektiv tverrfaglig koordinering
• Opprette og følge opp strategier for hvordan prosjekter skal utføres

Ønsker du å vite mer om BIM i våre oppdrag? Ta kontakt med oss for en hyggelig BIM-prat. Besøk våre sider FORRETNINGSOMRÅDER