Dr.techn. Olav Olsen AS

Postadresse:
Postboks 139, 1325 Lysaker

Tlf: 67 82 80 00
E-post: firmapost@olavolsen.no

Kontaktpersoner

Anders Nyhus

Lysaker
Avdelingsleder Samferdsel

Magnus Engseth

Lysaker
Avdelingsleder Bygg

Lars Laukeland

Lysaker
Avdelingsleder Offshore Energi

Marit Reiso

Trondheim
Avdelingsleder Anlegg

Erik Bjørkhaug Henriksen

Ålesund
Sivilingeniør, MSc, kontorleder

Olav Weider

Lysaker
CEO/Administrerende direktør

Heidi Algarheim

Lysaker
CFO/Direktør, Finans, HR, IT og QA

Kolbjørn Høyland

Lysaker
EVP

Erik Bråtveit Holm

Lysaker
Direktør, teknologi og bærekraft

Sindre Sandbakk

Trondheim
Avdelingsleder Region Midt

Kirsti Tønnessen

Lysaker
Markeds- og prosjektkoordinator