Aktuelt

Tor Ole Olsen takker av som fib president

Den internasjonale betongforeningen fib, fédération internationale du béton, er en non-profit organisasjon som arbeider med praktiske og vitenskapelige temaer for å positivt utvikle betongbransjen teknisk, økonomisk, estetisk og miljømessig. Vår Tor Ole Olsen har akkurat avsluttet sin periode som president i fib.

Les mer...

Verdens største settefiskanlegg

SalMar Settefisk as skal bygge verdens største settefiskanlegg på Tjuin industriområde i Midt-Norge, hvor byggetrinn 1 har en grunnflate på ca 17000 m2 og en årlig produksjon på ca 20 mill smolt. Prosjektet skal utføres i et arbeidsfellesskap mellom entreprenør Consto og prosessleverandør Krüger Kaldnes.

Les mer...

Vår kompetanse på CFD skal presenteres på ANSYS Simulation World

Vår dyktige kollega Ken-Robert Gjelstad Jacobsen vil neste uke presentere hvordan vi ved hjelp av CFD i EU-prosjektet FLAGSHIP kan gjøre detaljerte numeriske beregninger og analyser.    

Les mer...

Mange hundre års erfaring og et spesielt godt arbeidsmiljø blir satt pris på!

Tidligere i mars i år ble 12 av våre dyktige kollegaer tildelt Norges vels medalje for lang og tro tjeneste. Medaljen er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 25 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. 

Les mer...

Flott ny skole i Oslo med kulturstasjon og stort miljøfokus

Arbeidet med Voldsløkka skole i Oslo er godt igang. Det nye skole-anlegget, med et areal på tilsammen 14 000m2  skal bli en 8-pararells ungdomsskole med fleksibelt areal for mottaksgrupper. I tillegg skal skolen få ny kultursal og kulturstasjon. 

Les mer...

Solide forsterkninger til vårt Dam og vassdragsteam!

Siden etablering av Dam og vassdrag som et eget forretningsområde i Dr.techn. Olav Olsen 2016, har vi sett en jevn økning i antall oppdrag for kommuner og for private oppdragsgivere. Med stadig økende forespørsler er det nå svært gledelig å kunne ønske velkommen til Christian K. Sandvik som startet hos oss 1.mars.

Les mer...

SRS (Structural Reanalyses Systems)

Alle offshorekonstruksjoner gjennomgår endringer i løpet av sin levetid, det være seg endringer pga. alder (degradering av materialer, utmatting etc.), skader, setninger, endringer i miljøforhold eller mer synlige endringer som nye moduler eller andre modifikasjoner. For å ha kontroll på hva slike endringer gjør med konstruksjonenes integritet må det blant annet utføres nye analyser, såkalte reanalyser. 

Les mer...

3 store entreprenører med sine rådgiverteam skal kjempe om milliardkontrakt

Dr.techn. Olav Olsen er sammen med et større rådgiverteam og entreprenør Impresa Pizzarotti prekvalifisert til delstrekning Strand - Ramstadsletta i den store utbyggingen av Vestkorridoren på E18. 

Les mer...
« Forrige 1 2 3 4 ... 6