Basert på erfaring fra offshore olje og gass prosjekter har Dr.techn. Olav Olsen AS utviklet flere forskjellige konsepter og tekniske løsninger for offshore vind. Utover dette har selskapet bidratt i utviklingen av andre offshore vind konsepter som Hywind, samt konsepter for bølge-, tidevann-, sol- og termisk energi.

Dr.techn. Olav Olsen AS har utviklet unike løsninger både for bunnfast og flytende offshore vind. Et av konseptene er en selvflytende og selvinstallerende betongkonstruksjon som kan taues og installeres på lokasjonen med turbin og tårn påmontert. En annen løsning er en spesialutviklet jacket som er vel egnet for masseproduksjon og har et forbedret knutepunktdesign som sikrer gode utmattingsegenskaper og lang levetid. For flytende offshore vind har Olav Olsen utviklet OO-Star Wind Floater, en stjerneformet delvis nedsenkbar flyterkonstruksjon. Denne løsningen har liten dypgang under transitt og kan taues på grunt vann med tårn og turbin installert. Konseptet kan bygges både i betong og stål, samt som en hybridløsning.

Utover dette har Olav Olsen jobbet med analyse og design av både Hywind Demo og Hywind Scotland Pilot Park, for henholdsvis Norsk Hydro og Equinor.

Les mer om vårt konsept OO-Star Wind Floater på THE EXPLORER - Innovasjon Norges portal for grønn teknologi.