Forretningsområder

Aktuelt

Storkontrakt til OO og Niras på E16

Niras Norge skal stå for anbudet til totalentreprisen, og være byggherre-rådgiver på prosjektet. Den nye veien blir cirka 14 kilometer lang, og ordren omfatter to motorveikryss og 13 broer, inkludert to større broer som forventes utført i fritt frembygg.

Les mer...

The case for concrete floating wind substructures

Why not build a reusable foundation that can last for fore than 100 years? asks Trond Landbø, Manager, Renewable Energy Business Area at Dr.techn.Olav Olsen AS.

Les mer...

Skatteetaten til BREEAM-NOR-Very good standard bygg i Moss

Bygget er tegnet av MAD arkitekter, og og det lagt stor vekt på arkitektonisk utforming og kvaliteter. Fasaden består i hovedsak av glass og metall som reflekterer den sterke industrihistorien som er knyttet til området. Dr.techn.Olav Olsen er ansvarlig konstruksjonsteknikk.

Les mer...

Julehilsen og nyhetsbrev

Takk for godt samarbeid i året som har gått.  Vi har valgt å kombinere vår julehilsen med et nyhetsbrev som kort beskriver noen av våre mange spennende prosjekter og aktiviteter i 2016.  Vi håper du finner det interessant og hyggelig!
Hilsen fra alle ansatte i Dr.techn. Olav Olsen AS

Les mer...

Christmas greetings from Norway

To all our customers and partners.

Les mer...

Dr.techn.Olav Olsen etablerer ny beregningsmodell for det 20. århundrets ingeniørbragd

Troll-feltet er et av verdens største gassfelt til havs og forsyner store deler av Europa med energi.  Betongplattformen Troll A står på 303 meters dyp og er med en totalhøyde på 472 m det det høyeste objektet som noen gang har blitt flyttet.  Plattformen ble i 1999  kåret til det 20.århunderets ingeniørbragd av Teknisk Ukeblads lesere.

Les mer...

Dr.techn.Olav Olsen establishes a new calculation model for Troll GBS

The Troll field is the world's largest offshore gas field and supplies much of Europe with energy.
The Troll A concrete platform is installed 303 meters below sea level and with a total height of 472 m, it’s the world's tallest movable manmade construction.

Statoil has awarded Dr. techn. Olav Olsen AS the contract to establish a new computational model that will be essential to document the capacity of the remaining of the platform's lifetime. This will be used as a basis to evaluate new loading situations.

Based on effective execution models from years of offshore projects and newly developed cost effective computational methods and tools,  Dr.techn.Olav Olsen will document extension of the lifetime of the Troll platform.

It will now be possible to document structural capacity even more accurate, as may be needed for further modifications in the coming years.

"This is the first concrete platform in the North Sea where a complete updated FEM calculation model is created, and it will ensure that we are in forefront on complex tasks like this, " says CEO Olav Weider. "We expect several similar assignments in the coming years, both for Statoil and other clients."


Photo: Harald Pettersen/STATOIL

Les mer...

Dr.techn.Olav Olsen leder prosjekteringen av Norges nye hockey-storstue

I oktober ble det kunngjort at NCC vant oppdraget for Kultur og Idrettbygg Oslo KF med å bygge Jordal Amfi. Med seg i totalentreprisen har NCC Norges beste rådgivere innenfor prosjektering. Olav Olsen leder prosjekteringsteamet i tett samarbeid med de andre tekniske rådgiverne, og kan se tilbake på flere store samarbeidsprosjekt.

Les mer...

Dr.techn.Olav Olsen leder prosjekteringen av Norges nye hockey-storstue

I oktober ble det kunngjort at NCC vant oppdraget for Kultur og Idrettbygg Oslo KF med å bygge Jordal Amfi. Med seg i totalentreprisen har NCC Norges beste rådgivere innenfor prosjektering. Olav Olsen leder prosjekteringsteamet i tett samarbeid med de andre tekniske rådgiverne, og kan se tilbake på flere store samarbeidsprosjekt.

Les mer...

Full aktivitet på kontoret vårt i Trondheim

Tirsdag 1. november ble etableringen markert med en tilstelning for kunder og samarbeidspartnere i regionen

Les mer...