OO CODE OF CONDUCT - ÅPENHETSLOVEN

Lov om virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, Åpenhetsloven, trådte i kraft 1.juli 2022. Vi baserer vår "Code of conduct" på norsk lovverk og Artelias "Code of Ethics", kan lastes ned her: OO CODE OF CONDUCT

ETIKK OG INTEGRITET

Artelia Group har alltid vært sterkt forpliktet til integritet og etikk i gjennomføringen av sin forretningsvirksomhet og i sine relasjoner med leverandører, partnere, ledere og ansatte, nasjonalt og internasjonalt. Uansett hvor Artelia Group opererer, respekterer våre datterselskaper lokale kulturer og tradisjoner, samtidig som de formidler konsernets verdier gjennom sine handlinger og lokale engasjement i samsvar med gjeldende lover og regler i hvert land. Konsernets integritetsprogram har som mål å hjelpe ansatte til å utvikle sine aktiviteter med integritet og åpenhet i samsvar med våre atferdsregler. Dette er ivaretatt gjennom et varslingssystem tilgjengelig for alle.

De etiske retningslinjene er en hjørnestein i vår etikk- og compliancepolicy. Det utgjør et felles etisk rammeverk som hver ansatt må følge i utførelsen av sine oppgaver. Artelia fremmer fem sterke verdier (Excellence, Simplicity, Sharing, Independence and Passion) som styrer individuell atferd for ansatte på jobb, oppmuntrer til kollektiv ytelse og gir mening til selskapets formål: "Designing solutions for a positive life".

Når det gjelder de etiske retningslinjene, betyr disse fem verdiene:

  • Å oppfylle våre kontraktsforpliktelser mens vi kontrollerer risikoene våre og strengt anvender bestemmelsene i de etiske  retningslinjene
  • Enkelhet i forholdet mellom ansatte og med våre kunder og partnere, inkludert å hevde nødvendig og streng overholdelse av bestemmelsene i de etiske retningslinjene
  • Deling av informasjon på en åpen måte og en kollegial beslutningsprosess, som må være særlig tydelig i saker som gjelder bestemmelsene i de etiske retningslinjene
  • Uavhengig dømmekraft og ansvarsånd, særlig med hensyn til samvittighetsfull anvendelse av bestemmelsene i de etiske retningslinjene
  • Lidenskap for å jobbe i et yrke med et ambisiøst formål, og stolthet over å jobbe med et høyt engasjement, som angitt i de etiske reglene.

 

Artelia Group oppfordrer til åpen kommunikasjon og dialog i konsernet og med sine eksterne partnere og kunder: det er derfor konsernet har forskjellige kanaler for å rapportere i god tro fakta, ulovlig, uetisk eller farlig oppførsel angående generell interesse, mennesker eller selskapet.

Ansatte kan kontakte sin leder eller personalsjef, sin Business Unit Ethics &; Integrity Manager eller Group Compliance Officer. Interessenter kan melde sin bekymring til sin(e) kontaktperson(er) i Artelia.

I tillegg til disse kanalene for å ta opp etiske og andre bekymringer, har konsernets ansatte og interessenter tilgang til Artelia Group Integrity Line, et nettbasert grensesnitt som gir en fullstendig konfidensiell og sikker måte å rapportere i god tro disse fakta, ulovlig, uetisk eller farlig atferd angående generell interesse, mennesker eller selskapet.

Artelia Group gir varsleren beskyttelse mot represalier. Dette betyr at ingen kan bli utsatt for represalier, eller trusler om represalier, fordi de har rapportert et etikk- eller svindelproblem i god tro.

Informasjon som samles inn av alle mottakere av rapporten og de berørte personene, forblir strengt konfidensielle. Alle som er involvert i et varsel har rett til å få tilgang til og korrigere data om dem. Datasubjektene (utsteder av varselet, personer som er involvert i innsamling eller behandling av varselet, person som er gjenstand for et varsel som offer eller påstått vitne til fakta) kan utøve sin rett til tilgang ved å bruke varslingssystemet eller per post adressert til Group Compliance Officer.

ARTELIA GROUP WHISTLEBLOWER