Forretningsområder

Aktuelt

Full aktivitet på kontoret vårt i Trondheim

Tirsdag 1. november ble etableringen markert med en tilstelning for kunder og samarbeidspartnere i regionen

Les mer...

Plan og designkonkurransen om regjeringskvartalet går mot finale

Teamet G8+, hvor Olav Olsen er med,  er i tøff konkurranse med Norges beste arkitekter og rådgivere om hvem som til slutt får oppdraget med å danne grunnlaget for skisse-/forprosjekt for nytt regjeringskvartalet.  Se artikkelen fra bygg.no hvor teamene er listet opp. 

Les mer...

Many visitors found their way to our stand at this year's ONS

Dr.techn.Olav Olsen has, as in previous years , also in 2016 had its own stand at the oil conference in Stavanger.

Les mer...

Vi etablerer oss i Trondheim

På grunn av økende aktivitet i Midt-Norge ønsker vi nå å etablere et regionskontor i Trondheim.

Les mer...

Rørbru over Sulafjorden

Dr.techn.Olav Olsen AS er tildelt oppdrag med å utrede rørbru som kryssingsmulighet over Sulafjorden.

Les mer...

Oppstartsmøte for Stad Skipstunnel

De tekniske utfordringene med verdens første tunnel for havgående skip løses. Ingenting får være uprøvd. Latteren sitter løst inne på møterommet «Condeep» hos Dr. Tech. Olav Olsen på Lysaker utenfor Oslo. Det er arbeidsmøte med Kystverket og tenkniske konsulenter.

Les mer...

Styrket kompetanse innen damsikkerhet og geoteknikk

Som et ledd i økende oppdragsmengde og utvidet satstning innenfor samferdsel, vannkraft og geoteknikk, ansetter vi flere medarbeidere til disse fagområdene.

Les mer...

Forprosjekt Stad skipstunnel

Kystverket har inngått kontrakt med Norconsult og Dr.techn. Olav Olsen AS for utarbeiding av teknisk forprosjekt for Stad skipstunnel. Arbeidet starter opp i februar.

Les mer...

Stortingsrepresentanter på bedriftsbesøk

Den 11.februar hadde vi besøk av stortingsrepresentantene Svein Flåtten og Hårek Elvenes fra Høyre.  De ønsket å få våre innspill til utviklingen av sin politikk rettet mot utvikling av næringslivet nå som norsk økonomi står overfor større utfordringer enn på lenge.

Les mer...

Flott nytt idrettsbygg i Oslo

Olav Olsen har gjort byggeteknisk prosjektering på Leirskallen turnhall, som ligger nær E6, i den såkalte Skulleruddumpa i bydel Nordstrand i Oslo.

Les mer...